Bore-out

WAT IS BORE-OUT? 

Bore-out is het eindstadium van een langdurig proces van verveling. Een bore-out kan onder verschillende omstandigheden ontstaan. Een hoogbegaafde leerling voor wie de stof op school te gemakkelijk en daardoor saai is, kan bijvoorbeeld op den duur bore-out raken. Maar ik schrijf over bore-out ten gevolge van werk en werkomstandigheden.

Kwantitatieve bore-out

Er kan daarbij sprake zijn van een kwantitatieve bore-out. Je hebt dan te weinig te doen om je werktijd goed te vullen. Je moet bijvoorbeeld van 8.30 uur tot 16.30 uur op je werkplek zijn, maar om 11.00 uur zit je al werkloos naar de klok te kijken.

Kwalitatieve bore-out

Ook kan de bore-out kwalitatief zijn. Dan heb je (meer dan) genoeg werk, maar het is onder je niveau, eentonig, of het past niet bij je interesses en ambities. Een hoog opgeleide managementsecretaresse, die de hele dag alleen koffie moet rondbrengen en andermans teksten uittypen, loopt kans op een kwalitatieve bore-out.

Combinatie van kwantitatief en kwalitatief

Natuurlijk is een combinatie ook mogelijk. Tijdens mijn laatste jaren in het Voortgezet Onderwijs had ik te maken met zo’n combinatie. De tijd die jaarlijks in mijn taakbrief stond om collega’s te coachen en te trainen, kon ik nauwelijks vullen. De lessen die ik daarnaast aan leerlingen moest geven, gaf ik met steeds grotere tegenzin.

Als zo’n situatie te lang duurt, kunnen er fysieke en lichamelijke klachten ontstaan, die tenslotte kunnen leiden tot ziekte en zelfs depressie.

Een officiële diagnose van bore-out kan nog niet worden gesteld. Maar steeds meer huisartsen en praktijkondersteuners herkennen de klachten en stellen de diagnose dus wel.