Nieuw boek over BORE-OUT op komst

Bestel het hier in de webshop

Tot mijn grote vreugde vertel ik jullie, dat het spreekwoord dat alle goede dingen in drieën gaan, klopt: mijn derde boek over bore-out komt eraan en zal gepubliceerd worden door Uitgeverij Het Noorderlicht in Nijmegen. Ik ben Michiel van der Ham dankbaar dat hij het avontuur met me aan wil gaan.

 

Ik heb in dit boek aandacht besteed aan de relatie tussen bore-out en burn-out en ook aan het verband met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Maar zoals Rianne van de Ven zegt in haar boek over dit thema: ‘…hoogbegaafdheid is slechts een deel van de identiteit. (…) De persoonlijkheid is breder dan intelligentie alleen’*, geldt dat natuurlijk ook voor hooggevoeligheid en elk ander persoonlijkheidskenmerk dat iemand in zijn rugzakje meedraagt.

 

Naast het feit dat ze hoogbegaafd en vaak ook hoogsensitief zijn, zijn hoogbegaafde personen namelijk mensen zoals iedereen. Mensen die voortkomen uit een gezin van herkomst, die lessen meekregen van hun ouders en andere opvoeders als richtsnoer voor hun gedragskeuzes in het hier en nu. Mensen die bore-out kunnen raken, evenals mensen met een gemiddelde begaafdheid en/of gevoeligheid dat kan overkomen.

 

Daarover gaat mijn nieuwe boek, ‘Bore-out in systemisch perspectief, over de bron van ons gedrag in een bore-out situatie,’ namelijk vooral. Over de impliciete en expliciete, verbale en non-verbale boodschappen die mensen aangereikt krijgen in hun jeugd, hoe ze die bij een (dreigende) bore-out, soms bewust maar meestal onbewust, vertalen in gedrag en of ze bijdragen tot hun veerkracht en zelfredzaamheid bij chronische verveling op hun werk. De lancering wordt verwacht in mei 2023.

 

* Hoogbegaafd in praktijk, versterken van persoonlijk leiderschap bij hoogbegaafde volwassenen, pagina 17

Venlo, Bore out boek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *