Categorie archieven: Nieuws

ZIEKMAKENDE VERVELING OP JE WERK – BORE-OUT VERKLAARD VANUIT DE ONDERSTROOM

Nadat ik jullie enkele keren het omslag heb voorgeschoteld, kan ik nu tevoorschijn komen met het boek zelf. Gisteravond, 11 mei,  is het gepresenteerd tijdens een online lancering, georganiseerd door uitgeverij Het Noorderlicht.

Het is mijn derde boek over bore-out en ik ben apetrots dat dit exemplaar op zoveel belangstelling mocht rekenen tijdens de presentatie. Er was een zeer geïnteresseerd publiek aanwezig dat veel goede vragen stelde en hoewel ik me zo goed mogelijk van mijn taak heb gekweten, waren het er meer dan ik in die korte tijd beantwoorden kon. Mocht iemand geen antwoord hebben gekregen en dat alsnog graag willen, dan zou je je vraag opnieuw kunnen voorleggen via het contactformulier op mijn website. Ik zal naar beste vermogen reageren.

Behalve dat ik genoot van het evenement zelf, gaf het mij ook het vertrouwen dat er voortaan weer wat meer mensen zijn die bore-out onder de aandacht  zullen brengen van het grote publiek. Die samen met mij zullen zorgen voor een grotere bekendheid van het probleem, waardoor het eerder (h)erkend zal worden en degenen die ermee te maken krijgen er in de toekomst niet zo alleen mee hoeven te worstelen. Want daar doe ik het voor!

Nieuw boek over BORE-OUT op komst

Bore-out boek
Bestel het hier in de webshop

Tot mijn grote vreugde vertel ik jullie, dat het spreekwoord dat alle goede dingen in drieën gaan, klopt: mijn derde boek over bore-out komt eraan en zal gepubliceerd worden door Uitgeverij Het Noorderlicht in Nijmegen. Ik ben Michiel van der Ham dankbaar dat hij het avontuur met me aan wil gaan.

 

Ik heb in dit boek aandacht besteed aan de relatie tussen bore-out en burn-out en ook aan het verband met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Maar zoals Rianne van de Ven zegt in haar boek over dit thema: ‘…hoogbegaafdheid is slechts een deel van de identiteit. (…) De persoonlijkheid is breder dan intelligentie alleen’*, geldt dat natuurlijk ook voor hooggevoeligheid en elk ander persoonlijkheidskenmerk dat iemand in zijn rugzakje meedraagt.

 

Naast het feit dat ze hoogbegaafd en vaak ook hoogsensitief zijn, zijn hoogbegaafde personen namelijk mensen zoals iedereen. Mensen die voortkomen uit een gezin van herkomst, die lessen meekregen van hun ouders en andere opvoeders als richtsnoer voor hun gedragskeuzes in het hier en nu. Mensen die bore-out kunnen raken, evenals mensen met een gemiddelde begaafdheid en/of gevoeligheid dat kan overkomen.

 

Daarover gaat mijn nieuwe boek, ‘Bore-out in systemisch perspectief, over de bron van ons gedrag in een bore-out situatie,’ namelijk vooral. Over de impliciete en expliciete, verbale en non-verbale boodschappen die mensen aangereikt krijgen in hun jeugd, hoe ze die bij een (dreigende) bore-out, soms bewust maar meestal onbewust, vertalen in gedrag en of ze bijdragen tot hun veerkracht en zelfredzaamheid bij chronische verveling op hun werk. De lancering wordt verwacht in mei 2023.

 

* Hoogbegaafd in praktijk, versterken van persoonlijk leiderschap bij hoogbegaafde volwassenen, pagina 17

Venlo, Bore out boek

ARTIKEL IN TCC-MAGAZINE

Voor mijn eerste boek over bore-out mocht ik een artikel schrijven in TCC-magazine (Therapeut, Coach en Counselor) en voor mijn tweede bore-out boek mocht dat weer. Dat tweede artikel is verschenen in het juninummer van 2022.

Ik heb één exemplaar van ‘Bore-out. Over chronische verveling op je werk’ beschikbaar gesteld voor een verlotingsactie. Wie aan die actie mee wil doen, moet op Facebook hun pagina van TCC-magazine liken en een e-mail met zijn gegevens sturen naar redactie@inspiredcommunications.nl  Doe je ook mee?

Publicatie nieuw boek

Nadat een jaar geleden “Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders” verscheen, is er nu een tweede boek over dat thema:

“Bore-out. Over chronische verveling op je werk”.

Dit exemplaar is niet specifiek voor begeleiders (hoewel die er ook nuttige aanvullingen in zullen vinden) maar voor iedereen die belangstelling heeft voor het fenomeen.

Behalve de basisinformatie die je ook in het eerste boek vindt, zijn er

hoofdstukken over verveling (in het algemeen), over boosheid en schaamte, over wat jij en de werkgever kunnen doen om het probleem te voorkomen of verhelpen en over bore-out en de coronacrisis.

Je vindt veel fragmenten uit interviews, gesprekken en mailwisselingen met mensen met een (dreigende) bore-out en ook mijn eigen ervaringen komen aan bod.

Onder ‘Boeken bestellen’ kun je vinden hoe je dat kunt doen.

Tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN”

Binnenkort is er een tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN” dat verscheen in 2019.
De verhalen, die ik ontleende aan persoonlijke ervaringen met zowel groeps- als individuele begeleiding, stonden oorspronkelijk in mijn blog. De oefeningen heb ik naast de theorie toegevoegd om er begeleiders van mensen met faalangst mee van dienst te zijn bij hun coaching of therapie.
Oorspronkelijk gaf ik het uit in eigen beheer. Daardoor was het eerst niet te koop via het CB en kwam er al snel stagnatie in de verkoop. Sinds de uitgever van mijn tweede en derde boek (over bore-out) het onder zijn hoede nam, liep de verkoop als een trein en nu is de eerste druk uitverkocht. De tweede wordt een kleiner formaat met lichter papier en een zwart-wit binnenwerk. Op die manier houden we de prijs in het gareel. De hard cover in kleur is gehandhaafd.
Voor de liefhebbers zijn nog enkele exemplaren te koop van de eerste druk in full colour.
16 februari 2022

A title

Image Box text

HALF MAART VERSCHIJNT:  NIEUW BOEK OVER ‘BORE-OUT’!

Het heeft even op zich laten wachten, maar hier is de omslag van mijn tweede boek over BORE-OUT dat binnenkort verschijnt. De vormgever is nog bezig met de laatste puntjes op de i, dan kan het naar de drukker.

Was mijn eerste boek over BORE-OUT bedoeld voor coaches en therapeuten die mensen met een (dreigende) BORE-OUT begeleiden, dit tweede exemplaar is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor of nieuwsgierig is naar het onderwerp.
Wat is een BORE-OUT, hoe ontstaat hij, wat zijn de gevolgen en wat kunnen jij en je werkgever doen om een BORE-OUT te bestrijden of nog beter, te voorkomen? Hoe meer mensen hier weet van hebben, hoe gemakkelijker het voor degenen is, die op hun werk in bore-outomstandigheden verkeren, de hulp te vinden die ze nodig hebben.

Zodra het boek op de markt is, meld ik me opnieuw.
Wordt vervolgd…!

Eerste boek over Bore-out

In maart van dit jaar verscheen mijn eerste boek over BORE-OUT. Het is bedoeld voor de begeleiders (coaches en therapeuten) van mensen die tegen een (dreigende) BORE-OUT aanlopen. Er staan dan ook o.a. 32 oefeningen in.

Intussen ben ik al weer maanden bezig met een tweede boek over het fenomeen BORE-OUT. Dit exemplaar heeft als doelgroep het ‘bredere publiek’. Alle mensen die geïnteresseerd zijn in het verschijnsel, maar niet coachen en geen therapie bieden, hoewel er ook voor die groep wel weer wat in zal staan ter aanvulling op het vorige.
Zo zijn er hoofdstukken over verveling, schaamte en boosheid. Ik hoop zo de bekendheid met het thema nog groter te kunnen maken.

De eerste bespreking van het manuscript is al achter de rug en hoewel er nog veel aan moet veranderen en de eindversie nog lang niet klaar is, ga ik er na mijn vakantie weer met frisse zin tegenaan.

Gisteren heb ik vernomen, dat de uitgever van boek 1, Eburon in Utrecht, ook dit tweede exemplaar wil publiceren. Daar ben ik superblij mee en het draagt zeker bij tot het enthousiasme, waarmee ik het manuscript weer te lijf zal gaan!
Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders, is te koop via de boekhandel, via internet en natuurlijk via mijzelf.

Mijn nieuwste boek

“Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders”, is gepubliceerd en op officiële sites, in de kiosken en in de boekwinkels beland.​

Behalve de achtergronden, oorzaken, symptomen en gevolgen van bore-out,  vertelt het ook over zijn relatie met zijn broertje, ‘burn-out’, en voor coaches en therapeuten zijn er therapeutische aanwijzingen met daaraan gekoppeld 32  oefeningen.

Ik hoop, dat dit boek snel veel therapeutische begeleidingsruimtes zal bereiken, zodat het ten dienste kan staan aan mensen met een (dreigende) bore-out, die deskundige hulp en begeleiding zoeken. Als dit fenomeen een grotere bekendheid krijgt, niet alleen onder experts, maar liefst ook onder leken, zal het gemakkelijker (h)erkend kunnen worden, waardoor het voor de mensen die ermee te maken krijgen, gemakkelijker wordt op zoek te gaan naar die hulp. Als ervaringsdeskundige, psychosociale coach, die daar destijds zelf helaas nog helemaal over in het duister tastte, gun ik hun dat van harte.

Net zoals mijn eerdere boek “Over succes en falen in dertig verhalen…” kan het ook hier worden besteld. Hoe je dat kunt doen, lees je onder “Boeken bestellen”

Een interview over het boek tref je aan onder de volgende link:

https://we.tl/t-yGC0drAtwK

Artikelen in de Vuurvogel

De Vuurvogel van juli 2019, het halfjaarlijkse tijdschrift van Phoenix Opleidingen, waar ik o.a. mijn trainers- en therapeutische opleiding heb gedaan, was een bijzondere: hij bevat een artikel van mijn hand, “Het Naaidoosje”, dat ik schreef naar aanleiding van de lancering van mijn boek “Over Succes en Falen…”, op 14 april 2019.

Ook over mijn tweede boek “Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders”, dat in maart 2021 verscheen, heb ik een artikel mogen schrijven voor de Vuurvogel, getiteld “Bore-out, het broertje van de burn-out”.

Wie de artikelen wil lezen, verwijs ik graag door naar :

Phoenix Opledingen

Aflevering 30 : artikel “Het Naaidoosje”
Aflevering 34 : artikel bore-out, het broertje van de burn-out.

Maart 2021

Omslag boek

Dit wordt de uiteindelijke omslag van mijn boek over bore-out.
In overleg met de uitgever heeft het deze titel gekregen,
zodat het gemakkelijker opgezocht en gevonden kan worden.
Nog even een paar puntjes op de “i”
en het kan naar de drukker……….

Spannend!