Categorie archieven: Nieuws

Lezing over werkstress, bibliotheek Venlo, Raodhoes Blerick

werkstress opgebrand of doodverveeld

#Werkstress: veel te veel mensen hebben er mee te maken. Over te veel #werkdruk lees je heel vaak. Maar wat als je juist niet genoeg #uitdaging ervaart? Ook dat kan tot grote problemen leiden. Hoe krijg je je #werkplezier weer terug?

Je kent vast wel iemand die burn-out is geweest of misschien is het jezelf overkomen. Dan weet je ook hoe groot de impact hiervan is op je dagelijkse leven en hoe lang dat kan duren. Maar er is ook een andere vorm van werkstress, de bore-out. De symptomen lijken erg op elkaar, maar de oorzaken zijn totaal verschillend.

Wil je weten hoe dat zit? Hoe je deze ziektes kunt voorkomen? En wat je kunt doen als dat al niet meer mogelijk is?

Kom er alles over te weten tijdens de lezing “Opgebrand of doodverveeld” door Marjo Crombach op woensdag 13 maart maart in ’t Raodhoes Blerick, multifunctioneel centrum bij Bibliotheek Venlo, locatie Blerick.

Reserveer nu je gratis tickets via deze link (klik hier)

werkstress opgebrand of doodverveeld

NIET KOPEN, WEL LEZEN…

Mijn boeken over bore-out zijn ook in steeds meer openbare bibliotheken te vinden. Daar ben ik blij om, want ook wie zich de aankoop van een boek niet kan permitteren, of wie een boek dat hij/zij slechts éénmaal leest, niet wil kopen, moet er kennis van kunnen nemen.
 
Soms laten lezers me weten een van mijn boeken gelezen te hebben, na het gevonden te hebben in de bibliotheek en ik heb nog niet anders meegemaakt dan dat dat nieuwe, verfrissende inzichten bracht, o.a. bij het onderscheiden van bore-out en burn-out. In veel gevallen vielen er muntjes op hun plaats, doordat de lezers bij zichzelf of mensen in hun omgeving herkenden wat ik schreef. Het allerleukste vind ik het natuurlijk, als iemand zo te spreken is over een van mijn boeken dat hij/zij het daarna alsnog koopt, of besluit de andere exemplaren ook te lezen.
 
De bespreking van NBD Biblion (de partner van bibliotheken en onderwijs die zich dagelijks inzet om de openbare bibliotheken en bibliotheken op scholen zo veel mogelijk te ondersteunen en ontzorgen) van mijn eerste boek dat niet gaat over bore-out, maar over faalangst, was zo lovend, dat ik het bij het lezen ervan behoorlijk warm kreeg en dacht: gaat dit echt over mijn boek?! Ik gaf het destijds uit in eigen beheer. Intussen is er een tweede druk op de markt. Je kunt die recensie hier op mijn website lezen.
 
Gisteren liet mijn uitgever me weten dat ook mijn jongste kind ‘Ziekmakende verveling op je werk. Bore-out verklaard vanuit de onderstroom’ (mei 2023) intussen de weg naar een groot aantal bibliotheken heeft gevonden. NBD Biblion liet dit deze keer vergezeld gaan van de volgende tekst:
 
‘Een boek over de rol van systemische oerkrachten in het onderbewuste op gedrag bij ziekmakende verveling op het werk. Chronische verveling kan leiden tot een bore-out en kan een mens ziek maken. In dit boek wordt de bore-out onderzocht en verklaard vanuit systemisch perspectief. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: perfectionisme, faalangst, succesangst, hoogsensitiviteit, trauma, burn-out, zingeving, crisissituaties en symptomen. Met veel persoonlijke verhalen. Helder en begrijpelijk geschreven. Met foto’s en illustraties in zwart-wit.’
Kort en krachtig en de spijker op zijn kop!
 
Met de klok mee zie je op de afbeelding mijn boeken in de volgorde waarin ze verschenen:
1. Over succes en falen in dertig verhalen en dertig oefeningen (mei 2019)
2. Bore-out Een praktische handleiding voor begeleiders (maart 2021)
3. Bore-out. Over chronische verveling op je werk (maart 2022)
4. Ziekmakende verveling op je werk Bore-out verklaard vanuit de onderstroom  (mei 2023).

WORKSHOP GEANNULEERD, maar ‘LOSLATEN IS IETS ANDERS DAN OPGEVEN’.

Toen ik de stelling in de titel noteerde, besefte ik ineens dat ik mezelf citeerde. Een van de verhalen in mijn eerste boek over bore-out, ‘De koffer van zijn vader’ eindigt als volgt: ‘Hij hoefde alleen maar te kijken en te genieten. Te genieten, in te ademen en tevreden te zijn. Dat deed hij naar hartenlust en intussen bedacht hij dat loslaten niet hetzelfde was als opgeven.’ *
De hij is een marskramer die zijn uiterste best doet zijn spullen te slijten, maar ze aan de straatstenen niet kwijtraakt. Dat gevoel heb ik nu ook: er ligt een mooie workshop (vind ik tenminste!) over bore-out grotendeels klaar, maar het lukt me niet er voldoende mensen enthousiast voor te maken, terwijl ik alles uit de kast heb gehaald wat ik kon bedenken.
Nadat ik dat gisteren tot mijn spijt definitief moest vaststellen, heb ik de beoogde trainingsruimte afgezegd. Ik hoopte de eerste keer op een klein, betrokken groepje. Dat zou de aanzet kunnen vormen tot een herhaling, waardoor steeds meer begeleiders thuis zouden raken in het fenomeen bore-out. Maar helaas vormde zelfs dat kleine groepje zich niet…
Wat mensen ervan weerhoudt zich op te geven? Er zijn nogal wat redenen denkbaar en het heeft geen zin ze allemaal op te sommen. Waarschijnlijk heb ik ze ook niet allemaal in beeld. Het komt erop neer dat bore-out helaas nog steeds maar bij een enkeling op het prioriteitenlijstje staat. Als je iets belangrijk vindt, dan ga je er immers voor.
Ofschoon ik de indruk had dat de tijden enigszins veranderd waren, sinds ik eind 2019 voor het eerst over het thema las, lijkt nog steeds vrijwel niemand bore-out als serieus probleem te zien. Een probleem waar de mensen die er tegenaan lopen, hulp bij kunnen gebruiken en dan is het nuttig, als je als begeleider weet hebt van de bron.
Jammer voor die mensen, voor de paar coaches die zich op hadden gegeven en voor mezelf…
De ruimte is geannuleerd, de deelnemers zijn geïnformeerd, de workshop is van mijn website gehaald en voor nu laat ik het erbij. Natuurlijk houd ik mijn zintuigen open en weet ik misschien ooit hoe mijn inspanningen succes kunnen oogsten. Zo niet, dan mag het blijkbaar niet zo zijn, hoe spijtig ik het ook vind.
Hoe het met die marskramer afliep? Zoals uit het citaat blijkt, heeft hij aan het eind van het verhaal rust. Ik ga het nu ook rustig krijgen en als er signalen zijn dat het tij is gekeerd, dan ben ik er…
* Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders, pagina 27-29

Upload Image...

WORKSHOP BORE-OUT VERKLAARD VANUIT DE ONDERSTROOM’ OP 2 EN 18 OKTOBER 2023

Bij voldoende deelnemers geef ik op 2 en 18 oktober 2023 een tweedaagse workshop ‘Bore-out verklaard vanuit de onderstroom’ in Eindhoven.

Die workshop is gebaseerd op mijn laatste boek over bore-out met de gelijknamige ondertitel. De focus zal liggen op het gedrag van mensen in een bore-out situatie en hoe dat gedrag wordt veroorzaakt. Welke ouderlijke boodschappen zijn opgeslagen in het onderbewuste van de persoon met een (dreigende) bore-out? Aan wie is hij trouw en wat is ervoor nodig om hem te laten gaan voor zijn eigen verlangens en behoeftes?

Belangstelling? In de webshop wordt de workshop te koop aangeboden. Je vindt er een hoop aanvullende informatie en de voorwaarden voor deelname.

ZIEKMAKENDE VERVELING OP JE WERK – BORE-OUT VERKLAARD VANUIT DE ONDERSTROOM

Nadat ik jullie enkele keren het omslag heb voorgeschoteld, kan ik nu tevoorschijn komen met het boek zelf. Gisteravond, 11 mei,  is het gepresenteerd tijdens een online lancering, georganiseerd door uitgeverij Het Noorderlicht.

Het is mijn derde boek over bore-out en ik ben apetrots dat dit exemplaar op zoveel belangstelling mocht rekenen tijdens de presentatie. Er was een zeer geïnteresseerd publiek aanwezig dat veel goede vragen stelde en hoewel ik me zo goed mogelijk van mijn taak heb gekweten, waren het er meer dan ik in die korte tijd beantwoorden kon. Mocht iemand geen antwoord hebben gekregen en dat alsnog graag willen, dan zou je je vraag opnieuw kunnen voorleggen via het contactformulier op mijn website. Ik zal naar beste vermogen reageren.

Behalve dat ik genoot van het evenement zelf, gaf het mij ook het vertrouwen dat er voortaan weer wat meer mensen zijn die bore-out onder de aandacht  zullen brengen van het grote publiek. Die samen met mij zullen zorgen voor een grotere bekendheid van het probleem, waardoor het eerder (h)erkend zal worden en degenen die ermee te maken krijgen er in de toekomst niet zo alleen mee hoeven te worstelen. Want daar doe ik het voor!

Nieuw boek over BORE-OUT op komst

Bore-out boek
Bestel het hier in de webshop

Tot mijn grote vreugde vertel ik jullie, dat het spreekwoord dat alle goede dingen in drieën gaan, klopt: mijn derde boek over bore-out komt eraan en zal gepubliceerd worden door Uitgeverij Het Noorderlicht in Nijmegen. Ik ben Michiel van der Ham dankbaar dat hij het avontuur met me aan wil gaan.

 

Ik heb in dit boek aandacht besteed aan de relatie tussen bore-out en burn-out en ook aan het verband met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Maar zoals Rianne van de Ven zegt in haar boek over dit thema: ‘…hoogbegaafdheid is slechts een deel van de identiteit. (…) De persoonlijkheid is breder dan intelligentie alleen’*, geldt dat natuurlijk ook voor hooggevoeligheid en elk ander persoonlijkheidskenmerk dat iemand in zijn rugzakje meedraagt.

 

Naast het feit dat ze hoogbegaafd en vaak ook hoogsensitief zijn, zijn hoogbegaafde personen namelijk mensen zoals iedereen. Mensen die voortkomen uit een gezin van herkomst, die lessen meekregen van hun ouders en andere opvoeders als richtsnoer voor hun gedragskeuzes in het hier en nu. Mensen die bore-out kunnen raken, evenals mensen met een gemiddelde begaafdheid en/of gevoeligheid dat kan overkomen.

 

Daarover gaat mijn nieuwe boek, ‘Bore-out in systemisch perspectief, over de bron van ons gedrag in een bore-out situatie,’ namelijk vooral. Over de impliciete en expliciete, verbale en non-verbale boodschappen die mensen aangereikt krijgen in hun jeugd, hoe ze die bij een (dreigende) bore-out, soms bewust maar meestal onbewust, vertalen in gedrag en of ze bijdragen tot hun veerkracht en zelfredzaamheid bij chronische verveling op hun werk. De lancering wordt verwacht in mei 2023.

 

* Hoogbegaafd in praktijk, versterken van persoonlijk leiderschap bij hoogbegaafde volwassenen, pagina 17

Venlo, Bore out boek

ARTIKEL IN TCC-MAGAZINE

Voor mijn eerste boek over bore-out mocht ik een artikel schrijven in TCC-magazine (Therapeut, Coach en Counselor) en voor mijn tweede bore-out boek mocht dat weer. Dat tweede artikel is verschenen in het juninummer van 2022.

Ik heb één exemplaar van ‘Bore-out. Over chronische verveling op je werk’ beschikbaar gesteld voor een verlotingsactie. Wie aan die actie mee wil doen, moet op Facebook hun pagina van TCC-magazine liken en een e-mail met zijn gegevens sturen naar redactie@inspiredcommunications.nl  Doe je ook mee?

Publicatie nieuw boek

Nadat een jaar geleden “Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders” verscheen, is er nu een tweede boek over dat thema:

“Bore-out. Over chronische verveling op je werk”.

Dit exemplaar is niet specifiek voor begeleiders (hoewel die er ook nuttige aanvullingen in zullen vinden) maar voor iedereen die belangstelling heeft voor het fenomeen.

Behalve de basisinformatie die je ook in het eerste boek vindt, zijn er

hoofdstukken over verveling (in het algemeen), over boosheid en schaamte, over wat jij en de werkgever kunnen doen om het probleem te voorkomen of verhelpen en over bore-out en de coronacrisis.

Je vindt veel fragmenten uit interviews, gesprekken en mailwisselingen met mensen met een (dreigende) bore-out en ook mijn eigen ervaringen komen aan bod.

Onder ‘Boeken bestellen’ kun je vinden hoe je dat kunt doen.

Tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN”

Binnenkort is er een tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN” dat verscheen in 2019.
De verhalen, die ik ontleende aan persoonlijke ervaringen met zowel groeps- als individuele begeleiding, stonden oorspronkelijk in mijn blog. De oefeningen heb ik naast de theorie toegevoegd om er begeleiders van mensen met faalangst mee van dienst te zijn bij hun coaching of therapie.
Oorspronkelijk gaf ik het uit in eigen beheer. Daardoor was het eerst niet te koop via het CB en kwam er al snel stagnatie in de verkoop. Sinds de uitgever van mijn tweede en derde boek (over bore-out) het onder zijn hoede nam, liep de verkoop als een trein en nu is de eerste druk uitverkocht. De tweede wordt een kleiner formaat met lichter papier en een zwart-wit binnenwerk. Op die manier houden we de prijs in het gareel. De hard cover in kleur is gehandhaafd.
Voor de liefhebbers zijn nog enkele exemplaren te koop van de eerste druk in full colour.
16 februari 2022

A title

Image Box text

HALF MAART VERSCHIJNT:  NIEUW BOEK OVER ‘BORE-OUT’!

Het heeft even op zich laten wachten, maar hier is de omslag van mijn tweede boek over BORE-OUT dat binnenkort verschijnt. De vormgever is nog bezig met de laatste puntjes op de i, dan kan het naar de drukker.

Was mijn eerste boek over BORE-OUT bedoeld voor coaches en therapeuten die mensen met een (dreigende) BORE-OUT begeleiden, dit tweede exemplaar is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor of nieuwsgierig is naar het onderwerp.
Wat is een BORE-OUT, hoe ontstaat hij, wat zijn de gevolgen en wat kunnen jij en je werkgever doen om een BORE-OUT te bestrijden of nog beter, te voorkomen? Hoe meer mensen hier weet van hebben, hoe gemakkelijker het voor degenen is, die op hun werk in bore-outomstandigheden verkeren, de hulp te vinden die ze nodig hebben.

Zodra het boek op de markt is, meld ik me opnieuw.
Wordt vervolgd…!