Auteur archieven: admin

DAT STEMMETJE IN JE HOOFD: ‘NIET GOED GENOEG!”

Wanhopig kijkt Melanie naar haar bed waarop de berg kleren groeit. Ze heeft een sollicitatiegesprek en kan niet kiezen wat ze aan zal trekken. Gisteravond is ze ook al uren aan het passen geweest. Even heeft ze overwogen haar zus te vragen of ze haar nieuwe jurk mag lenen. Ze hebben vrijwel dezelfde maat, maar Laura kan zo woedend uitpakken, als ze kwaad wordt, dat ze het maar heeft gelaten.

In de spiegel ziet ze het zoveelste onaantrekkelijke plaatje. Ze is te dik, vindt ze, maar om te lijnen  is ze een te grote slappeling. Meteen bedenkt ze, hoe stom haar plan is om zich na haar sollicitatiegesprek te trakteren op een sorbet. Alsof ze niet al vet genoeg is!

Na nog wat kleren aan- en uitgetrokken te hebben, ziet ze dat ze dringend moet gaan. Ze vertrekt in de rok en  blouse, die ze aan heeft en bedenkt onderweg, dat dat een erg truttig geheel vormt. Zo kan ze toch geen indruk maken! Het is best een trendy bedrijf en daar komt zij dan in haar kokerrok en bloemetjesblouse….

In de bus haalt ze snel nog een kam door haar haren, want dat is ze met al dat gepas vergeten. Ze heeft zich echt goed voorbereid op dat gesprek en nu ziet ze er zo uit! Ze heeft kramp in haar buik en ze vergeet bijna op tijd uit te stappen.

Bij de ingang van het gebouw staat een veiligheidsagent, die haar van top tot teen, bekijkt en ze verbeeldt zich: met een afkeurende grijns. Ze durft al bijna niet meer naar boven te gaan. Waar de liften zijn, durft ze ook niet te vragen en ze loopt heen en weer, totdat ze er toevallig bij terecht komt. In haar haast botst ze tegen een vrouw met een kindje op haar arm. Dat begint te schreeuwen en ze raakt helemaal in paniek, prevelt, “Sorry, wat stom van mij!” en rent verder. Weer trekt haar buik samen van de kramp.

Naast het vertrek waar ze moet zijn, is een wachtkamer. Daar zitten meer sollicitanten en er blijken er twee voor haar aan de beurt te zijn. Heeft ze zich voor niks zo gehaast!

Ze bezoekt het toilet, want naast haar darmen begint haar blaas zich nu ook  te melden. Dan neemt ze met trillende handen plaats op de enige nog vrije stoel en ziet dat al haar concurrenten  piekfijn gekleed, gekapt en opgemaakt zijn. Hun nagels keurig gelakt. In haar gedateerde kloffie  valt ze helemaal uit de toon.  Door de lange verkleedpartij is ze aan opmaken niet eens toegekomen. Ze gaat op zoek naar haar lippenstift en ziet, dat haar introductiebrief  niet in haar tas zit. Die heeft ze er gisteravond in gestopt, maar ook weer uit gehaald, omdat ze hem nog eens door wilde lezen.

Balen! Terwijl haar darmen rondspoken in haar buik en tranen in haar ogen prikken, staat ze op, trekt haar jas aan, gaat nog eens naar het toilet en vertrekt dan met gebogen hoofd. Deze wedstrijd kan ze toch nooit winnen!

NIET GEMOTIVEERD VOOR JE WERK 2

Vijftig jaar geleden deed ik vakantiewerk bij de Brand Bierbrouwerij, die honderd jaar bestond. Mijn school- en typediploma spraken bij mijn sollicitatie blijkbaar in mijn voordeel. Ik was daarom benieuwd naar het werk en zeer teleurgesteld, toen ik jubileumboeken moest inpakken en versturen en lijsten daarvan moest bijhouden.

De eerste dag was ik het al helemaal zat en alleen het feit dat het me een zakcent zou opleveren, hield me aan het werk. Na vier weken was ik zo op dit werk uitgekeken dat ik het jubileumboek dat ik ten afscheid kreeg, achterliet.

Bore-out en motivatie

Langdurig saai en eentonig werk doen, dat bovendien te makkelijk is voor een werknemer, is een belangrijke factor bij het ontstaan van bore-out. Dan gaat het niet om een maand, de duur van mijn vakantiewerk, maar om maanden, zelfs jaren.

Flow

In zijn boek Flow, psychologie van de optimale ervaring vertelt de psycholoog, Mihaly Csikszentmihalyi, (1938-2021) wat volgens hem werk saai maakt en wat zorgt dat mensen ervan kunnen genieten. Als je te weinig te doen hebt of werk doet dat niet bij jou past is het onmogelijk om “lekker te werken alsof de tijd vanzelf voorbij gaat”. Als je dat wel kunt, stroomt volgens Csikszentmihalyi de energie moeiteloos, vergeet je de tijd en is er sprake van “flow”.

 

Csikszentmihaly beweert dat een werknemer van elk werk, hoe saai het ook is, een flowactiviteit kan maken. Rico Medellin werkte bijvoorbeeld aan de lopende band. Zijn werk was eigenlijk doodsaai, maar doordat hij er een privé wedstrijd van maakte, waardoor hij steeds minder tijd nodig had voor dezelfde handelingen, vond hij het lang leuk. Maar ook Rico begreep dat zijn mogelijkheden ooit uitgeput zouden raken en volgde een cursus elektronica om zich daarop voor te bereiden.

Motivatie en de coronapandemie

Sinds het begin van de coronapandemie dacht ik regelmatig aan Rico en de bierbrouwerij. Bijvoorbeeld als ik in de supermarkt werknemers karretjes zag schoonmaken.

Ik had  bewondering voor die jongens en meisjes die blijmoedig ontsmettingsmiddel over het metaal spoten en me de kar aanreikten met een vriendelijk “Alstublieft mevrouw!” Maar het was nooit twee weken achter elkaar dezelfde persoon. Misschien blijft dit werk acceptabel, als je het maar soms hoeft te doen.

Nog meer bewondering heb ik voor de personen die de coronateststraten bemensen en elke dag uren achter elkaar met wattenstaafjes in neuzen en kelen prikken. Als ik dit zie op tv, vraag ik me gefascineerd af hoe ze het volhouden. Ook voor hen hoop ik, dat ze snel gevarieerder en uitdagender werk kunnen doen.

Chronisch ongemotiveerd

Ik betwijfel Csikszentmihaly’s uitgangspunt dat elk werk een flow-activiteit kan worden. Als je te maken hebt met een dreigende bore-out, doordat je werk je tegenstaat, ontbreken het vermogen en de bereidheid om dat te laten lukken. Je verzet je innerlijk tegen je werk of je werkomstandigheden en bespeurt geen prikkel om het probleem zelf op te lossen. Je bent dan chronisch ongemotiveerd voor je werk.

GRENZEN BEWAKEN OM NIET TE FALEN

Klokslag drie uur gaat de bel en mijn hart maakt een sprongetje. Ik open de deur en ze staat met haar vinger tegen de bel. Precies op tijd, een wonder!

Ze komt binnen, rillend van de kou, begint meteen te kletsen. Dat ik gelijk had, dat ze door haar gedrag geen vrienden heeft. Ze ratelt verder, vraagt dan of ze naar de wc mag. De kou is op haar blaas geslagen. Ik vraag haar rustig te gaan zitten, maar terwijl ze haar jas ophangt, blijft haar mond bewegen. Zo veel te vertellen en zo weinig luisterende oren!

Ze strekt haar handen uit om me te laten voelen, hoe koud ze zijn. Ik geef haar een mok gloeiende koffie en zeg: “Warm hier je handen maar aan”. Ze gaat zitten, wordt wat rustiger.

Vorige week stelde ik haar een ultimatum. Opnieuw kwam ze veel te laat voor de coachsessie en met nog wat andere schermutselingen over afspraken, was voor mij de maat vol.

Ik begrijp waar haar gedrag vandaan komt. Ooit kwam ze in verzet tegen de onredelijkheid  van haar ouders. Zo lang ze niets deed, maakte ze ook geen fouten. Daar schoot ze in door met als resultaat een grenzeloze passiviteit en gebrek aan  verantwoordelijkheidsgevoel. Ze hield zich nooit aan afspraken, zelfs als ze die vrijwillig gemaakt had. Voortdurend commandeerde een fluisterstemmetje haar zich te verzetten tegen wat haar door een “autoriteit” was opgedragen. Ze wilde haar grenzen zelf bepalen. Geconfronteerd met haar gedrag, verzon ze uitvluchten om wat krom was recht te breien. Bang voor maatregelen die herinnerden aan de straffen van vroeger.

Toen ik dit mechanisme doorkreeg, noemde ik haar redenen smoezen. “Wat is dan de echte reden?”, vroeg ze verward “Die is er niet,” antwoordde ik. “Je vertrekt steeds te laat, terwijl je prima op tijd kunt zijn.” Dat maakte haar stil en nadenkend.

Vandaag vertrok ze op tijd. Zo vroeg zelfs, dat ze nog even buiten stond. Als te laat niet mag, mag te vroeg vast ook niet… Maar wat was het koud en wat is ze trots, dat het gelukt is. Wetende hoe moeilijk het voor haar is, ben ik minstens zo trots op haar. Maar ze leerde, dat ze door het overdreven bewaken van haar eigen grenzen over andermans grenzen heen walst en zo geen vrienden maakt. We zijn op de goede weg. Het echte werk kan beginnen!

GEEN MOTIVATIE OM TE WERKEN?

Bestaan er mensen die voor geen enkel werk te motiveren zijn? Ik sluit het niet uit, maar kan het me evenmin voorstellen. Soms is het even zoeken, maar uiteindelijk vinden de meesten wel iets wat ze gemotiveerd kunnen doen.

Er kan sprake zijn van extrinsieke en intrinsieke motivatie.

Extrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie komt van buiten (extern). Je vindt het werk niet leuk, maar wel belangrijk, nuttig of zinvol. Dat kan maken dat je het toch doet. Zo was ik secretaris van een vrijwilligersorganisatie. Het opstellen van agenda’s, vergaderen en uitwerken van verslagen vond ik echt niet leuk. Maar de organisatie leverde goed werk, waar velen mee werden geholpen. Dat motiveerde me om he  tenslotte drie jaar te doen.

Als je extrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat het er nou eenmaal bij hoort, omdat het je opgedragen wordt, of omdat het je iets oplevert: een cijfer (huiswerk), salaris (werk), gezondheid (sporten), een goed gevoel (een klus voor anderen) of een schoon huis.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie komt van binnen (intern). Je doet iets omdat je het fijn vindt. Het levert je meer energie op dan het je kost. Je hebt nauwelijks het idee dat je werkt, het zou ook een betaalde hobby kunnen zijn. Je raakt er zo door geboeid, dat de tijd vanzelf voorbij gaat.

Tijdens het geven van trainingen gold dit voor mij. Ik genoot zo van de interactie, de groepsopdrachten en de presentaties dat ik bijna vergat te pauzeren. De dagen waren voorbij, voordat ik het in de gaten had.

Als je iets doet met intrinsieke motivatie, leef je je creativiteit uit, ben je anderen van dienst of doe je misschien nauwelijks wat. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar het ultieme genot van een hengelaar is blijkbaar om urenlang zwijgend en bewegingsloos naar zijn hengel te staren. Ook als hij niets vangt, geniet hij met volle teugen. Daar gaat het immers om: dat je geniet!

Intrinsiek noch extrinsiek

Het fijnste is het natuurlijk, als je je werk zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd kunt doen. Je geniet ervan en vindt het bovendien zinvol. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen voegt het iets toe. Als je je je werk graag doet, neem je vervelende klussen die erbij horen graag voor lief.

Niet iedereen vindt intrinsieke motivatie nodig. Als je naast je werk fijne relaties hebt, een boeiende hobby of zinvol vrijwilligerswerk, is het voor jou misschien genoeg als je aan het eind van de maand geld voor je werk ontvangt. Dan is die extrinsieke motivatie voldoende. Het omgekeerde geldt ook: voor wie zijn werk graag doet, is het nut minder belangrijk.

 

Problematisch wordt het, als je met tegenzin werkt en je werk bovendien zinloos vindt. Doodsaai én je reinste tijdsverspilling! Als zo’n situatie te lang duurt, kan dat schadelijk zijn en ligt misschien een bore-out op de loer. Dan is het verstandig om ze eens onder de loep te nemen en te kijken hoe je ze kunt verbeteren.

WAT TE DOEN BIJ VERVELING OP HET WERK?

In de vorige tekst heb ik uitgelegd dat verveling niet per se schadelijk is. Maar als je je chronisch verveelt en geen mogelijkheid ziet om de situatie te verbeteren, kan verveling wel schadelijk worden. Dat kan ook gebeuren op je werk. Als je te weinig te doen hebt om je uren op een zinnige manier te vullen of je werk je tegenstaat, je niet uitdaagt of te gemakkelijk voor je is. Of bij een combinatie van die twee mogelijkheden.

Saaie klussen horen erbij

Op de meeste werkplekken is wel eens een moment van slapte, waardoor werknemers soms eerder klaar zijn dan wenselijk is. Elke soort werk heeft ook vervelende kanten. Geen  leerkracht vindt corrigeren leuk en ik vermoed dat een kapper niet geniet van het opruimen van de afgeknipte haren. Toch hoort dat bij hun werk en als ze de rest met plezier doen, zullen ze die saaie klussen voor lief nemen.

Maar wat te doen, als er gedurende lange tijd vrijwel geen moment is dat je van je werk geniet? Als je lamlendig wordt van verveling en zelfs lichamelijke en mentale klachten krijgt? Als de situatie je gedrag beïnvloedt, je chagrijnig maakt en je er geïrriteerd door raakt? Als dit te lang duurt, kun je ziek worden. Net zo ziek als bij een burn-out, maar het heet dan bore-out. Van ‘to bore’, het Engels voor ‘je vervelen’. Als je er niets aan doet, kan zelfs een depressie volgen.

Niets doen is geen optie

Als zo’n toestand je flink frustreert, is niets doen dus geen optie. De eerste stap naar verandering is aankloppen bij je leidinggevende. Weet hij ervan af? Kan hij iets veranderen? Heeft hij dat al geprobeerd? Weet hij, hoeveel last jij ervan hebt? Allemaal vragen die in een gesprek naar voren dienen te komen.

Misschien heb je zelf ideeën. Misschien is er een afdeling met meer of boeiender werk waar je (deels) zou kunnen werken. Of is detachering mogelijk naar een ander bedrijf. Je zou een cursus kunnen volgen, waardoor je je tijd beter vult en ook meer kans maakt op ander werk. Als je het financieel aankunt, wil je misschien tijdelijk een kleinere baan. Een leidinggevende die zijn werknemers serieus neemt, zal blij zijn als ze dit bij hem aankaarten en gemotiveerd naar oplossingen zoeken.

Bewegen moet!

Natuurlijk kan zo’n probleem niet in elk bedrijf worden opgelost. De werkgever zou misschien best willen, maar ziet geen mogelijkheden. Dan is het tijd om je af te vragen, hoe je verder wilt. Wat zal er gebeuren, als je dit zo nog jaren vol moet houden? Zie je dat echt niet zitten, dan is het moment aangebroken om buiten het bedrijf verder te zoeken. Te solliciteren naar een baan die beter bij je past. Hulp in te roepen van een loopbaanadviseur. Een opleiding te doen, gericht op totaal ander werk.

Je doet jezelf het grootste plezier door letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Als je ziek wordt, ben je nog verder van huis en kan het lang duren, voordat je je oude zelf weer bent.

IS VERVELING SCHADELIJK?

Het korte antwoord op de vraag ‘Is verveling schadelijk?’ is ‘nee’. Het kan zelfs heel positief zijn om je te vervelen. Toch wordt het fenomeen ‘verveling’ meestal negatief geassocieerd. Daarom moet je nuanceren. Verveling kan namelijk op den duur wel schadelijk worden. Het hangt af van de duur en het effect ervan.

Verveling maakt inventief

Jaren geleden ging ik in de zomervakantie zeezeilen. Ik had een zeilcursus gevolgd en wilde graag in praktijk brengen wat ik had geleerd Maar helaas was het gedurende de hele tocht windstil en konden we alleen op de motor varen. We zaten dus maar wat voor ons uit te turen en waren blij, als we ‘s avonds konden afmeren. Aanvankelijk vond ik het best. Ik had hard gewerkt en vond het fijn even niets te hoeven doen. Na enkele dagen was ik het echter zat, maar zeilen was nog steeds niet mogelijk. Daarom kocht ik aan de wal garen en breipennen en ik hoefde na de tocht mijn nieuwe trui alleen nog maar in elkaar te zetten. Gelukkig bedacht ik een alternatief en was het ook uitvoerbaar. Iemand anders had misschien een puzzelboekje gekocht of zijn boeltje gepakt en de trein naar huis genomen.

Kortdurige verveling

‘Je af en toe een keer vervelen’ is goed. Je hebt de behoefte om iets te doen, maar hebt geen trek in wat voor het oprapen ligt. Je wilt iets anders, maar weet niet wat. Je leest elke avond een stuk in een boek, of speelt dagelijks op je instrument. Waarschijnlijk vind je dat ooit wel weer leuk, maar vanavond niet. Vanavond verveel je je. Je creatieve geest gaat dan aan het werk om iets te bedenken wat je op dat moment meer aanspreekt en uitdaagt. Je nodigt je kinderen uit om te ‘mens-erger-je-nieten’ of bakt een appeltaart. Kinderen blij, jij blij, want jullie maken er samen een mooie avond van die nu eens heel anders verloopt dan anders. Dan heeft de verveling goed werk gedaan.

De dag erna grijp je weer met plezier naar je boek, of geniet je weer van je viool. Het doorbreken van de routine heeft je weer enthousiast gemaakt voor activiteiten die je daarvoor graag deed.

Langdurige verveling

Maar als je de avond erna weer geen zin hebt in lezen of musiceren je opnieuw tegenstaat en dat avond na avond zo doorgaat, dan heb je een probleem. Iedere avond appeltaart bakken of mens-erger-je-nieten is na verloop van tijd net zo saai en vervelend als elke avond lezen of  muziek maken. Dan moet je weer iets nieuws bedenken. Misschien wil je wel salsa dansen of schilderen. Prima, als je in een stad woont waar de cursussen voor het oprapen liggen, maar als je huis aan de rand van een dorpje staat, kan het volgen van je verlangen onmogelijk zijn. Als je  niets meer kunt vinden om de verveling mee te verdrijven, als je creatieve oplossingen niet mogelijk zijn en dat lange tijd zo blijft, wordt verveling schadelijk.

Chronische verveling is onverdraaglijk, terwijl je af en toe vervelen ertoe kan bijdragen dat je je inventieve en creatieve vermogens inzet om jezelf op een hoger of in ieder geval ander niveau te tillen.

DE SYMPTOMEN VAN BORE-OUT

Zoals je in de tekst “Wat is bore-out?” hebt kunnen lezen, is een bore-out het gevolg van langdurige verveling tijdens je werk. Maar niet iedereen raakt bore-out onder dezelfde omstandigheden. Een aantal factoren speelt een rol. Bijvoorbeeld de kenmerken van het werk, dat een persoon moet doen, maar ook zijn persoonlijkheid.

Waar kun je nu aan merken, dat je misschien op weg bent naar een bore-out? Er kan sprake zijn van fysieke, psychische en gedragssymptomen. In de meeste gevallen zie je een combinatie.

Fysieke symptomen

Daar zijn er heel veel van mogelijk. Denk aan hoofdpijn en migraine, spijsverteringsproblemen, eczeem, hyperventilatie, hartklachten, allerhande infecties, misselijkheid en overgeven en ga zo maar door. Deze klachten wijzen niet per se op een bore-out, maar kunnen op allerhande ziektes wijzen. Daarom moet een huisarts ook naar andere soorten symptomen kijken, om ze als tekenen van een (dreigende) bore-out te kunnen herkennen.

Psychische symptomen

Het gaat bij bore-out niet om ‘je een keertje vervelen’. Als iemand voortdurend te weinig te doen heeft, of steeds werk moet doen dat onder zijn niveau is of dat niet bij hem past, gaat dat niet in zijn kouwe kleren zitten. Zijn zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde zullen eronder lijden. Daardoor kan het gebeuren, dat hij heel negatief wordt over zichzelf en tenslotte zelfs depressief kan worden. Hij wordt somber en verdrietig en vraagt zich af, of hij niet meer of beter passend werk waard is. Het gevolg kan zijn dat hij zich gaat schamen, of boos en gefrustreerd raakt. De verveling in combinatie met het piekeren daarover leiden tot grote vermoeidheid, waardoor hij lusteloos en passief kan worden en tenslotte tot niets meer komt.

Ook kan het gebeuren, dat hij alles uitstelt, nergens meer belangstelling voor op kan brengen en het gevoel heeft nergens meer bij te horen. Doordat hij klussen op de lange baan schuift, kosten die tenslotte meer tijd dan nodig zou zijn. Tenslotte hebben de meeste mensen met een (dreigende) bore-out last van slaapproblemen met als gevolg permanente vermoeidheid.

Gedragssymptomen tijdens het werk

De frustratie en de boosheid werken natuurlijk door op hoe iemand omgaat met zijn werk, zijn collega’s en zijn werkgevers. Hij raakt makkelijk geïrriteerd en daardoor ontstaan snel conflicten. Ook wordt hij slomer en vergeet hij van alles wat hij eerst goed kon, raakt hij gemakkelijk afgeleid en gaat dagdromen. Als hij te weinig omhanden heeft, moet hij zijn lege tijd toch op de een of andere manier vullen. Daarom gaat hij andere dingen doen: surfen op het internet, privé telefoontjes voeren, collega’s van het werk afhouden. Je moet toch wat, als je niets te doen hebt en ook niet eerder naar huis mag!

Gedragssymptomen die op het werk en in de privé situatie kunnen optreden

Iemand met een negatieve instelling reageert die niet alleen makkelijk af op zijn collega’s of werkgever, maar ook op mensen die hem dierbaar zijn. Hij kan zo bang zijn voor  beschamende vragen over zijn werk, dat hij zich liever terugtrekt uit het sociale leven en nergens meer aan deelneemt. Als hij zich niet terug kan trekken, kan het gebeuren dat hij zich steeds aangevallen voelt en in de verdediging schiet. Ook privé gaat hij taken uitstellen en dagdromen. Tijdens mijn bore-out gebeurde het bijvoorbeeld eens, dat ik met mijn gedachten zo ver weg was, dat ik bij het vullen van de wasmachine na het verschonen van mijn bed de gebruikte hoes nergens kon vinden. Ik had niet gemerkt dat ik de schone hoes eroverheen had getrokken, iets wat me daarvoor echt niet was overkomen. Maar ik was zo in gedachten verzonken…
Tenslotte kan verslavingsgedrag optreden. Denk aan overmatig eten en snoepen, alcoholisme, drugsgebruik, gamen en zelfs vluchten in seksuele avonturen.

Het is onwaarschijnlijk, dat ooit iemand al deze symptomen tegelijk vertoont. Voor een deel zullen ze ook afhankelijk zijn van waar hij voor die tijd soms al last van had. Zo was ik nooit een ‘goede slaper’, waardoor het niet gek was, dat ik steeds meer last kreeg van slaapproblemen.
De symptomen lijken veel op die van een burn-out, maar de oorzaken zijn dus totaal anders.

 

Publicatie nieuw boek

Nadat een jaar geleden “Bore-out, een praktische handleiding voor begeleiders” verscheen, is er nu een tweede boek over dat thema:

“Bore-out. Over chronische verveling op je werk”.

Dit exemplaar is niet specifiek voor begeleiders (hoewel die er ook nuttige aanvullingen in zullen vinden) maar voor iedereen die belangstelling heeft voor het fenomeen.

Behalve de basisinformatie die je ook in het eerste boek vindt, zijn er

hoofdstukken over verveling (in het algemeen), over boosheid en schaamte, over wat jij en de werkgever kunnen doen om het probleem te voorkomen of verhelpen en over bore-out en de coronacrisis.

Je vindt veel fragmenten uit interviews, gesprekken en mailwisselingen met mensen met een (dreigende) bore-out en ook mijn eigen ervaringen komen aan bod.

Onder ‘Boeken bestellen’ kun je vinden hoe je dat kunt doen.

Tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN”

Binnenkort is er een tweede druk van mijn eerste boek “OVER SUCCES EN FALEN IN DERTIG VERHALEN EN DERTIG OEFENINGEN” dat verscheen in 2019.
De verhalen, die ik ontleende aan persoonlijke ervaringen met zowel groeps- als individuele begeleiding, stonden oorspronkelijk in mijn blog. De oefeningen heb ik naast de theorie toegevoegd om er begeleiders van mensen met faalangst mee van dienst te zijn bij hun coaching of therapie.
Oorspronkelijk gaf ik het uit in eigen beheer. Daardoor was het eerst niet te koop via het CB en kwam er al snel stagnatie in de verkoop. Sinds de uitgever van mijn tweede en derde boek (over bore-out) het onder zijn hoede nam, liep de verkoop als een trein en nu is de eerste druk uitverkocht. De tweede wordt een kleiner formaat met lichter papier en een zwart-wit binnenwerk. Op die manier houden we de prijs in het gareel. De hard cover in kleur is gehandhaafd.
Voor de liefhebbers zijn nog enkele exemplaren te koop van de eerste druk in full colour.
16 februari 2022

A title

Image Box text

HALF MAART VERSCHIJNT:  NIEUW BOEK OVER ‘BORE-OUT’!

Het heeft even op zich laten wachten, maar hier is de omslag van mijn tweede boek over BORE-OUT dat binnenkort verschijnt. De vormgever is nog bezig met de laatste puntjes op de i, dan kan het naar de drukker.

Was mijn eerste boek over BORE-OUT bedoeld voor coaches en therapeuten die mensen met een (dreigende) BORE-OUT begeleiden, dit tweede exemplaar is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor of nieuwsgierig is naar het onderwerp.
Wat is een BORE-OUT, hoe ontstaat hij, wat zijn de gevolgen en wat kunnen jij en je werkgever doen om een BORE-OUT te bestrijden of nog beter, te voorkomen? Hoe meer mensen hier weet van hebben, hoe gemakkelijker het voor degenen is, die op hun werk in bore-outomstandigheden verkeren, de hulp te vinden die ze nodig hebben.

Zodra het boek op de markt is, meld ik me opnieuw.
Wordt vervolgd…!